Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #168

Henryk Elzenberg
6 kwietnia 1967 r. – w Warszawie zmarł Henryk Elzenberg, polski filozof, historyk filozofii, aksjolog; pracował nad niezależną od ontologii teorią wartości. Głosił jedność dobra i piękna jako tzw. wartości perfekcyjnych, którym przeciwstawiał wartości utylitarne. Przeciw relatywizmowi twierdził, że wartości perfekcyjne są absolutne, a także przypisywał im obiektywność. Uważał, że źródłem ocen aksjologicznych jest intuicja, różna od doświadczenia i poznania rozumowego.

Całe kalendarium za okres: kwiecień–maj dostępne jest w nr 2 (26) / 2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch

Ilustracja: wikipedia.org, CCo

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy