Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #168

Henryk Elzenberg
6 kwietnia 1967 r. – w Warszawie zmarł Henryk Elzenberg, polski filozof, historyk filozofii, aksjolog; pracował nad niezależną od ontologii teorią wartości. Głosił jedność dobra i piękna jako tzw. wartości perfekcyjnych, którym przeciwstawiał wartości utylitarne. Przeciw relatywizmowi twierdził, że wartości perfekcyjne są absolutne, a także przypisywał im obiektywność. Uważał, że źródłem ocen aksjologicznych jest intuicja, różna od doświadczenia i poznania rozumowego.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­da­rium za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (26) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy