Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #169

7 kwietnia 1776 r. – Immanuel Kant został dziekanem fakultetu filozoficznego po raz pierwszy. Do jego zadań oprócz spraw naukowych należało nadzorowanie umów handlowych i cenzurowanie wprowadzanych w obieg tekstów. Jednocześnie intensywnie pracował nad projektem filozofii krytycznej, która – jak ją później określił – „utorowała drogę do konfrontacji empirii z zasadami, a spekulacji z doświadczeniem”. Zajął stanowisko umiarkowanego aprioryzmu, przyjmując obok twierdzeń opartych na empirii twierdzenia niewynikające z doświadczenia: zarówno sądy analityczne, jak i syntetyczne a priori. Właśnie kwestię wytłumaczenia możności tych ostatnich uważał za najważniejsze zadanie epistemologii.

Całe kalendarium za okres: kwiecień–maj dostępne jest w nr 2 (26) / 2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch

Ilustracja: Patrycja Waleszczak

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy