Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #169

7 kwietnia 1776 r. – Immanuel Kant został dziekanem fakultetu filozoficznego po raz pierwszy. Do jego zadań oprócz spraw naukowych należało nadzorowanie umów handlowych i cenzurowanie wprowadzanych w obieg tekstów. Jednocześnie intensywnie pracował nad projektem filozofii krytycznej, która – jak ją później określił – „utorowała drogę do konfrontacji empirii z zasadami, a spekulacji z doświadczeniem”. Zajął stanowisko umiarkowanego aprioryzmu, przyjmując obok twierdzeń opartych na empirii twierdzenia niewynikające z doświadczenia: zarówno sądy analityczne, jak i syntetyczne a priori. Właśnie kwestię wytłumaczenia możności tych ostatnich uważał za najważniejsze zadanie epistemologii.

Całe kalen­da­rium za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (26) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilu­stra­cja: Patry­cja Waleszczak

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy