Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #170

Karol Libelt
8 kwietnia 1807 r. – w Poznaniu urodził się Karol Libelt, czołowy filozof polski epoki romantyzmu, estetyk, działacz społeczno-polityczny. W opozycji do „samowładztwa rozumu” rozwijał koncepcję wyobraźni jako władzy duchowej. Koncepcja ta znalazła zastosowanie w jego estetyce. Libelt uważał estetykę za zasadniczy człon filozofii słowiańskiej, a sztukę, filozofię i religię widział jako równorzędne drogi ducha (inaczej niż Hegel, dostrzegający w nich przejawy stopni rozwoju ducha).

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (26) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilus­trac­ja: Patryc­ja Waleszczak

Najnowszy numer można nabyć od 10 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy