Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #170

Karol Libelt
8 kwietnia 1807 r. – w Poznaniu urodził się Karol Libelt, czołowy filozof polski epoki romantyzmu, estetyk, działacz społeczno-polityczny. W opozycji do „samowładztwa rozumu” rozwijał koncepcję wyobraźni jako władzy duchowej. Koncepcja ta znalazła zastosowanie w jego estetyce. Libelt uważał estetykę za zasadniczy człon filozofii słowiańskiej, a sztukę, filozofię i religię widział jako równorzędne drogi ducha (inaczej niż Hegel, dostrzegający w nich przejawy stopni rozwoju ducha).

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (26) / 2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilus­trac­ja: Patryc­ja Waleszczak

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy