Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #171

Święty Anzelm
21 kwietnia 1109 r. – w Canterbury zmarł św. Anzelm, teolog i filozof, doktor Kościoła, uważany za ojca scholastyki. Badał głównie kwestie z pogranicza filozofii i teologii, takie jak istnienie Boga, nieśmiertelność duszy i przeznaczenie, ale też np. problem prawdy i wolności woli. Sformułował kilka dowodów na istnienie Boga. Najbardziej znany to tzw. dowód ontologiczny, który mieści się w dziele Proslogion. Oparty został na pojęciu doskonałości: jeśli przyjmujemy, że Bóg jest istotą doskonałą, od której niczego doskonalszego nie można pomyśleć, to musi posiadać, między innymi doskonałościami, również istnienie.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (26)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy