Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #171

Święty Anzelm
21 kwietnia 1109 r. – w Canterbury zmarł św. Anzelm, teolog i filozof, doktor Kościoła, uważany za ojca scholastyki. Badał głównie kwestie z pogranicza filozofii i teologii, takie jak istnienie Boga, nieśmiertelność duszy i przeznaczenie, ale też np. problem prawdy i wolności woli. Sformułował kilka dowodów na istnienie Boga. Najbardziej znany to tzw. dowód ontologiczny, który mieści się w dziele Proslogion. Oparty został na pojęciu doskonałości: jeśli przyjmujemy, że Bóg jest istotą doskonałą, od której niczego doskonalszego nie można pomyśleć, to musi posiadać, między innymi doskonałościami, również istnienie.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (26)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy