Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #174

27 kwietnia 1882 r. – w Concord zmarł Ralph Waldo Emerson, filozof i poeta, przedstawiciel amerykańskiego transcendentalizmu, ruchu przeciwstawiającego się empiryzmowi w filozofii, a w teologii unitarianizmowi. Centralnym pojęciem jego przesiąkniętej wiarą w prymat „autonomicznej osobowości filozofii” stała się kategoria ducha jako tego, co jedynie realne. Głosił przy tym panteistyczny pogląd o duchowej jedności świata.

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (26)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilus­trac­ja: Patryc­ja Waleszczak

Lista dzieł Ralph Wal­do Emer­son.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy