Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #175

Michał Heller
7 maja 2008 r. – podczas prywatnej uroczystości w Pałacu Buckingham w Londynie ks. prof. Michał Heller, światowej sławy filozof przyrody, kosmolog i teolog, odebrał przyznaną mu dwa miesiące wcześniej Nagrodę Templetona, otrzymywaną za indywidualne działania na rzecz pokonywania barier pomiędzy nauką a religią. Przeznaczył ją na powołanie w Krakowie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: kwiecień–maj dostęp­ne jest w nr 2 (26)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Tutaj zna­j­du­je się lista książek, których autorem jest ks. prof. Michał Heller.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy