Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #177

John Dewey
1 czerwca 1952 r. – w Nowym Jorku zmarł amerykański filozof, pedagog, reformator i działacz społeczno-polityczny John Dewey. Jedna z głównych postaci amerykańskiego pragmatyzmu. Rozwinął tzw. instrumentalizm, głosząc, że myślenie jest jedynie narzędziem działania. Nadał przy tym swemu stanowisku wyraźny kierunek społeczny. Jako promotor reformatorskiego ruchu pedagogicznego, zwanego progresywizmem, stworzył podstawy metody wychowania zwanej szkołą pracy, gdzie zasadą było uczenie się przez działanie. (M.R-S.)

Całe kalendarium za okres: czerwiec–lipiec dostępne jest w nr 3 (27)/2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wójcik (M.W.)

Ilustracja: Patrycja Waleszczak

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować