Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #181

Peter Singer
6 lipca 1946 r. – w Melbourne przyszedł na świat Peter Singer, australijski filozof zajmujący się głównie zagadnieniami etycznymi. Singer pracował na wielu uniwersytetach (m.in. Uniwersytetu Oksfordzkiego, Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Kalifornijskiego). W swoich pracach podejmuje tematykę aborcji, eutanazji, praw zwierząt, walki z ubóstwem dotykającym państwa trzeciego świata i etyki seksualnej. Jego poglądy często są określane jako bardzo radykalne, zarówno przez środowiska religijne, jak i naukowe. Singer jest zwolennikiem dobrowolnej eutanazji i legalizacji aborcji, twierdząc, że płód posiada zerowy lub bardzo niski poziom samoświadomości. Autor takich prac jak: Hegel, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Wyzwolenie zwierząt. (M.W.)

Całe kalendarium za okres: czerwiec–lipiec dostępne jest w nr 3 (27)/2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wójcik (M.W.)

Ilustracja: wikipedia.org, CCo

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy