Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #181

Peter Singer
6 lipca 1946 r. – w Melbourne przyszedł na świat Peter Singer, australijski filozof zajmujący się głównie zagadnieniami etycznymi. Singer pracował na wielu uniwersytetach (m.in. Uniwersytetu Oksfordzkiego, Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Kalifornijskiego). W swoich pracach podejmuje tematykę aborcji, eutanazji, praw zwierząt, walki z ubóstwem dotykającym państwa trzeciego świata i etyki seksualnej. Jego poglądy często są określane jako bardzo radykalne, zarówno przez środowiska religijne, jak i naukowe. Singer jest zwolennikiem dobrowolnej eutanazji i legalizacji aborcji, twierdząc, że płód posiada zerowy lub bardzo niski poziom samoświadomości. Autor takich prac jak: Hegel, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Wyzwolenie zwierząt. (M.W.)

Całe kalen­da­rium za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (27)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy