Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #183

Bonawentura
15 lipca 1274 r. – w Lyonie zmarł Bonawentura (właściwie Jan Fidanza), włoski teolog i filozof franciszkański, doktor seraficki, święty Kościoła katolickiego. W swojej myśli dokonał syntezy elementów filozofii arystotelesowskiej (poznanie świata zmysłowego) i augustyńsko-neoplatońskiej (poznanie ducha w bezpośredniej introspekcji), choć odrzucał też wiele sprzecznych z wiarą tez Arystotelesa, np. o wieczności świata. Uważał, że filozofia, stanowiąca próby dociekania prawdy o rzeczywistości, jest ostatecznie skutkiem grzechu, który przesłania prawdę, a pomocą dla władz poznawczych człowieka osłabionych grzechem pozostaje teologia. (M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (27)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy