Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #183

Bonawentura
15 lipca 1274 r. – w Lyonie zmarł Bonawentura (właściwie Jan Fidanza), włoski teolog i filozof franciszkański, doktor seraficki, święty Kościoła katolickiego. W swojej myśli dokonał syntezy elementów filozofii arystotelesowskiej (poznanie świata zmysłowego) i augustyńsko-neoplatońskiej (poznanie ducha w bezpośredniej introspekcji), choć odrzucał też wiele sprzecznych z wiarą tez Arystotelesa, np. o wieczności świata. Uważał, że filozofia, stanowiąca próby dociekania prawdy o rzeczywistości, jest ostatecznie skutkiem grzechu, który przesłania prawdę, a pomocą dla władz poznawczych człowieka osłabionych grzechem pozostaje teologia. (M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (27)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 10 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy