Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #184

Ludwig Feuerbach
28 lipca 1804 r. – w Landshut przyszedł na świat Ludwig Andreas Feuerbach, filozof niemiecki wywodzący się ze szkoły heglowskiej. Głosił antropologiczny materializm, wedle którego człowiek jest bytem czysto materialnym. Był przeciwnikiem religii chrześcijańskiej, gdyż uważał, że wprowadza ona zło społeczne. Twierdził, że jej źródłem są jedynie nasze emocjonalne potrzeby („Chrystus to obraz miłości ludzkości do samej siebie”). W zamian zaproponował własną wizję antropocentrycznej religii miłości, gdzie zaniknąć miałyby granice między „ja” i „ty”. Jego myśl stała się inspiracją dla K. Marksa i F. Engelsa. (M.R-S.)

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (27)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy