Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #185

Denis Diderot
31 lipca 1784 r. – w Paryżu zmarł Denis Diderot, francuski filozof i pisarz, krytyk literacki, czołowy przedstawiciel francuskiego oświecenia, główny wydawca Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. Głosił materializm, sensualizm i determinizm witalistyczny, odmawiając istnienia w człowieku wolnej woli, a eksponując kategorię „energii natury”. Wyróżnił się jako autor błyskotliwych powiastek filozoficznych, z których bardziej znaną pozostała Kubuś fatalista i jego pan, gdzie podejmował m.in. kwestię determinizmu. (M.R-S.)

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 3 (27)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy