Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #186

11 sierpnia 1464 r. – w Todi we Włoszech zmarł Mikołaj z Kuzy, filozof, teolog, kardynał i biskup Brixten. W swoim głównym dziele, O uczonej niewiedzy z 1440 r., które stanowi wykład teologii negatywnej, stwierdza nieuchwytność istoty Boga w kategoriach skończonego ludzkiego pojmowania, gdyż wiedza ludzka jest z natury względna, złożona i przybliżona, natomiast Prawda – absolutna, prosta i jedyna. Mikołaj z Kuzy jest też autorem doktryny o istniejącej w Bogu „jedności przeciwieństw” (coincidentia oppositorum), stanowiącej atak na arystotelesowską zasadę sprzeczności: zdaniem Kuzańczyka nieskończoność Boga powoduje, że zawiera on w sobie nawet sprzeczne własności. (M. R.-S.)

Mikołaj z Kuzy – więcej przeczytasz o nim np. tutaj.

Całe kalendarium za okres: czerwiec–lipiec dostępne jest w nr 4 (28)/2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wójcik (M.W.)

Ilustracja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • MzK… Może to banal i truizm jak chce wielu /!/, ale kiedyś to były osobowości, indywidualności, które wytwarzały prawdziwe dzieła! Ciekawe, ważne, uniwersalne, wznoszące coś konkretnie nowego, gdyż to tak naprawdę tylko liczy się w Nauce!