Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #187

28 sierpnia 1900 r. – w Cambridge zmarł Henry Sidgwick, angielski filozof zajmujący się głównie etyką i filozofią polityczną. W filozofii moralnej wychodził od przesłanek intuicjonistycznych i zdroworozsądkowych (jego zdaniem pewne prawdy są bezpośrednio oczywiste, np. zasada sprawiedliwości, mówiąca, że jako istoty rozumne powinniśmy innych traktować tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani), docierając ostatecznie do konkluzji utylitarystycznych. Uznawany jest zazwyczaj za utylitarystę czynów (w opozycji do tzw. utylitarystów reguł), choć starając się połączyć utylitaryzm z etyką obowiązku, wychodzi poza sztywne klasyfikacje. Jego najważniejsze dzieło to Methods of Ethics z 1874 r. (M. R.-S.)

Całe kalendarium za okres: czerwiec–lipiec dostępne jest w nr 4 (28)/2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wójcik (M.W.)

Ilustracja: wikipedia.org, CCo

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy