Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #19

5 maja 1813 r. – w Kopenhadze urodził się Søren Kierkegaard – duński filozof, który, pomimo iż nie stworzył jednolitej doktryny filozoficznej, uznawany jest za prekursora chrześcijańskiego nurtu filozofii egzystencjalnej. W myśli Kierkegaarda można jednak wyróżnić dwie dominujące cechy: pierwsza to próba interpretacji podstawowych pojęć religii chrześcijańskiej, druga natomiast zasadza się na krytyce heglowskiego racjonalizmu. Co do pierwszej – poszukiwania Kierkegaarda związane były z głęboką, osobistą religijnością, przesyconą strachem przed Bogiem, który wynikał z wyniesionego z rodzinnego domu przekonania o ciążącej nad nim i jego bliskimi klątwie. Natomiast krytyka filozofii Hegla wiązała się przede wszystkim z podkreślaniem roli, jaką odgrywa jednostka oraz jej egzystencja, która indywidualnym aktem musi dokonać wyjścia ku Bogu, utożsamianemu z absurdem.

 

Całe kalendarium za okres: maj–czerwiec dostępne jest w nr 2 (8) „Filozofuj!”, który można pobrać > tutaj.

Opracowali: Karolina Mierczak i Jacek Jarocki


Osoby, które chciałby pomóc przy tworzeniu kalendarium, zapraszamy do współpracy. Szczegóły są > tutaj.

 

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować