Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #191

Jacques Lacan
9 września 1981 r. – zmarł Jacques ­Lacan, francuski psychoanalityk i intelektualista, którego myśl silnie oddziałała na współczesnych mu filozofów postmodernistycznych. Psychoanalizę pojmował on nie jako metodę terapii, ale nowy sposób filozoficznego myślenia, próbując reinterpretować Freuda w duchu strukturalizmu. Zdaniem Lacana nieświadomość jest ustrukturalizowana na wzór języka. Zaliczany jest – obok J. Derridy, M. Foucaul­ta i R. Barthesa – do głównych przedstawicieli tzw. poststrukturalizmu. (M. R.-S.)

Więcej o Jacques Lacan przeczy­tasz np. tutaj.

Lista jego książek wydanych w języku pol­skim zna­j­du­je się tutaj.

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 4 (28)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy