Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #191

Jacques Lacan
9 września 1981 r. – zmarł Jacques ­Lacan, francuski psychoanalityk i intelektualista, którego myśl silnie oddziałała na współczesnych mu filozofów postmodernistycznych. Psychoanalizę pojmował on nie jako metodę terapii, ale nowy sposób filozoficznego myślenia, próbując reinterpretować Freuda w duchu strukturalizmu. Zdaniem Lacana nieświadomość jest ustrukturalizowana na wzór języka. Zaliczany jest – obok J. Derridy, M. Foucaul­ta i R. Barthesa – do głównych przedstawicieli tzw. poststrukturalizmu. (M. R.-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej o Jacques Lacan przeczy­tasz np. tutaj.

Lista jego książek wydanych w języku pol­skim zna­j­du­je się tutaj.

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 4 (28)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy