Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #193

13 września 1872 r. – zmarł wybitny niemiecki filozof Ludwig Feuerbach. Wywodził się z inteligenckiej rodziny, jego ojciec był cenionym prawnikiem, zaś brat uznanym matematykiem. Początkowo należał do tzw. lewicy heglowskiej, ale później odrzucił koncepcje Hegla. Twórca pojęcia alienacji religijnej, czyli procesu, wedle którego człowiek tworzy, wyobraża sobie byty nadprzyrodzone i obdarza je cechami i umiejętnościami, które sam chciałby posiadać. Autor m.in. Wykładów o istocie religii. (M.W.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: czerwiec–lipiec dostęp­ne jest w nr 4 (28)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy