Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #194

17 września 1994 r. – odszedł w Croydon pod Londynem sir Karl Raimund Popper, austriacki filozof, logik, metodolog. Wskazując na problemy związane z metodą indukcji w nauce, twierdził, że podstawą rozwoju nauk jest metoda stawiania hipotez i ich obalania: należy wysuwać śmiałe, bogate w treść hipotezy, które są następnie poddawane próbom empirycznej falsyfikacji, nie zaś weryfikacji (Logika odkrycia naukowego, 1935). W filozofii społecznej rozwijał natomiast teorię społeczeństwa otwartego, broniąc idei wolności i demokracji (Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, 1945). (M. R.-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: sierpień–wrzesień dostęp­ne jest w nr 4 (28)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy