Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #194

17 września 1994 r. – odszedł w Croydon pod Londynem sir Karl Raimund Popper, austriacki filozof, logik, metodolog. Wskazując na problemy związane z metodą indukcji w nauce, twierdził, że podstawą rozwoju nauk jest metoda stawiania hipotez i ich obalania: należy wysuwać śmiałe, bogate w treść hipotezy, które są następnie poddawane próbom empirycznej falsyfikacji, nie zaś weryfikacji (Logika odkrycia naukowego, 1935). W filozofii społecznej rozwijał natomiast teorię społeczeństwa otwartego, broniąc idei wolności i demokracji (Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, 1945). (M. R.-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: sierpień–wrzesień dostęp­ne jest w nr 4 (28)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy