Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #200

8 listopada 1848 r. – urodził się ­Friedrich Ludwig Gottlob Frege, niemiecki matematyk i logik, współtwórca logiki matematycznej oraz podstaw współczesnej semantyki logicznej. Dzięki odkryciu poprawnej metody przedstawiania ogólności w postaci zapisu w terminach kwantyfikatorów i zmiennych mógł stworzyć formalny system dowodzenia twierdzeń matematycznych. Reprezentował tzw. logicyzm, czyli program sprowadzenia matematyki do logiki. Wprowadził rozróżnienie na sens i znaczenie znaku. (M.R.-S.)

Całe kalendarium za okres: październik–listopad dostępne jest w nr 5 (29)/2019 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Aleksander Wandtke (A.W.),  Dominika Kopańska (D.K.)

Ilustracja: wikipedia.org, CCo

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować