Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #200

8 listopada 1848 r. – urodził się ­Friedrich Ludwig Gottlob Frege, niemiecki matematyk i logik, współtwórca logiki matematycznej oraz podstaw współczesnej semantyki logicznej. Dzięki odkryciu poprawnej metody przedstawiania ogólności w postaci zapisu w terminach kwantyfikatorów i zmiennych mógł stworzyć formalny system dowodzenia twierdzeń matematycznych. Reprezentował tzw. logicyzm, czyli program sprowadzenia matematyki do logiki. Wprowadził rozróżnienie na sens i znaczenie znaku. (M.R.-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: październik–listopad dostęp­ne jest w nr 5 (29)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­san­der Wandt­ke (A.W.),  Domi­ni­ka Kopań­ska (D.K.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy