Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #204

Grudzień 1775 / styczeń 1776 r. – Immanuel Kant prawdopodobnie jedyny raz w swoim niemal osiemdziesięcioletnim życiu zdecydował się opuścić mury rodzinnego Królewca – miasta, w którym się urodził, wychował i opracował najważniejsze poglądy filozoficzne, opublikowane w takich dziełach jak m.in. Krytyka czystego rozumu, Krytyka praktycznego rozumu oraz Krytyka władzy sądzenia. Kant udał się wówczas do Gołdapi na zaproszenie dowódcy tamtejszego garnizonu, generała von Lossowa. Podróż najprawdopodobniej odbył saniami, przejeżdżając w ten sposób w linii prostej około 120 kilometrów. Na pamiątkę tej wizyty w Gołdapi przy ulicy Lipowej wzniesiono pomnik. (A.F-J.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­da­rium za okres: październik–listopad dostęp­ne jest w nr 6 (30)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­san­der Wandt­ke (A.W.),  Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.)

Ilu­stra­cja: Patry­cja Waleszczak

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy