Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #204

Grudzień 1775 / styczeń 1776 r. – Immanuel Kant prawdopodobnie jedyny raz w swoim niemal osiemdziesięcioletnim życiu zdecydował się opuścić mury rodzinnego Królewca – miasta, w którym się urodził, wychował i opracował najważniejsze poglądy filozoficzne, opublikowane w takich dziełach jak m.in. Krytyka czystego rozumu, Krytyka praktycznego rozumu oraz Krytyka władzy sądzenia. Kant udał się wówczas do Gołdapi na zaproszenie dowódcy tamtejszego garnizonu, generała von Lossowa. Podróż najprawdopodobniej odbył saniami, przejeżdżając w ten sposób w linii prostej około 120 kilometrów. Na pamiątkę tej wizyty w Gołdapi przy ulicy Lipowej wzniesiono pomnik. (A.F-J.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: październik–listopad dostęp­ne jest w nr 6 (30)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­sander Wandtke (A.W.),  Anna Falana-Jafra (A.F‑J.)

Ilus­trac­ja: Patryc­ja Waleszczak

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy