Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #205

10 grudnia 1929 r. – zmarł we Frankfurcie nad Menem Franz Rosenzweig, filozof niemiecki pochodzenia żydowskiego, jeden z twórców filozofii dialogu. Myśl swoją oparł na religijnym Objawieniu, gdyż jak twierdził, filozofia nie jest w stanie uwolnić człowieka od lęku przed śmiercią, natomiast śmierć jest, jak uważał za S. Kierkegaardem i F. Nietzschem, zasadniczym faktem ludzkiej egzystencji. Lęk ten może zniwelować jedynie zaufanie do Boga, śmierć stanowi bowiem przejście do wieczności. (M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: październik–listopad dostęp­ne jest w nr 6 (30)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­sander Wandtke (A.W.),  Anna Falana-Jafra (A.F‑J.)

Ilus­trac­ja: Patryc­ja Waleszczak

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy