Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #205

10 grudnia 1929 r. – zmarł we Frankfurcie nad Menem Franz Rosenzweig, filozof niemiecki pochodzenia żydowskiego, jeden z twórców filozofii dialogu. Myśl swoją oparł na religijnym Objawieniu, gdyż jak twierdził, filozofia nie jest w stanie uwolnić człowieka od lęku przed śmiercią, natomiast śmierć jest, jak uważał za S. Kierkegaardem i F. Nietzschem, zasadniczym faktem ludzkiej egzystencji. Lęk ten może zniwelować jedynie zaufanie do Boga, śmierć stanowi bowiem przejście do wieczności. (M.R-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: październik–listopad dostęp­ne jest w nr 6 (30)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­san­der Wandt­ke (A.W.),  Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.)

Ilu­stra­cja: Patry­cja Waleszczak

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy