Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #206

11 grudnia 1901 r. – urodził się Michael Oakeshott, angielski historyk i filozof polityczny. Był jednym z największych teoretyków polityki XX w. Napisał takie dzieła jak: Wieża Babel i inne eseje, , O postępowaniu człowieka czy Rationalism in Politics and Other Essays (nieprzełożone na język polski). W pracach tego angielskiego filozofa widoczne są jego poglądy na temat natury prawdy, dobra i rzeczywistości. Oakeshott stał bowiem na stanowisku sceptycyzmu filozoficznego, czyli nieufnego stosunku do większości zagadnień filozoficznych i ich jednoznacznego rozstrzygania. Klasyfikowany przez środowiska polityczne bardzo rozmaicie – albo jako liberał, albo jako konserwatysta. (A.W.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: grudzień–styczeń dostęp­ne jest w nr 6 (30)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­sander Wandtke (A.W.),  Anna Falana-Jafra (A.F‑J.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy