Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #207

11 grudnia 1931 r. – w Worcester w stanie Massachusetts urodził się Ronald Dworkin, amerykański filozof prawa i polityki. W 1969 r. jako następca Herberta L.A. Harta objął katedrę jurysprudencji w Oksfordzie. Krytykował Harta za poglądy umacniające koncepcję pozytywizmu prawniczego. Sam twierdził, że pozytywistyczna wizja prawa nie może się ostać, ponieważ nie składa się ono tylko z reguł (spełnianych na zasadzie „wszystko albo nic”), ale również z podlegających interpretacji sędziów norm, których funkcjonowanie uniemożliwia ścisły rozdział prawa i moralności. Autor m.in. The Philosophy of Law oraz A Matter of Principle. Zmarł 14 lutego 2013 r. w Londynie. (A.F-J.)

Całe kalen­da­rium za okres: grudzień–styczeń dostęp­ne jest w nr 6 (30)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­san­der Wandt­ke (A.W.),  Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy