Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #209

8 stycznia 1923 r. – urodził się Joseph Weizenbaum, jeden z pionierów badań nad sztuczną inteligencją, profesor informatyki Massachusetts Institute of Technology (MIT). Stworzył on w 1966 r. system przetwarzania języka naturalnego ELIZA – „komputerowego psychoterapeutę”. Był to pierwszy tzw. chatbot, czyli program symulujący człowieka, z którym można prowadzić rozmowę za pomocą języka naturalnego. Pod koniec życia Weizenbaum dystansował się wobec swoich wcześniejszych badań, wskazując na zagrożenia społeczne wiążące się z rozwojem sztucznej inteligencji i podejmując problem odpowiedzialności w nauce. (M.R-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: grudzień–styczeń dostęp­ne jest w nr 6 (30)/2019 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­san­der Wandt­ke (A.W.),  Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy