Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #209

8 stycznia 1923 r. – urodził się Joseph Weizenbaum, jeden z pionierów badań nad sztuczną inteligencją, profesor informatyki Massachusetts Institute of Technology (MIT). Stworzył on w 1966 r. system przetwarzania języka naturalnego ELIZA – „komputerowego psychoterapeutę”. Był to pierwszy tzw. chatbot, czyli program symulujący człowieka, z którym można prowadzić rozmowę za pomocą języka naturalnego. Pod koniec życia Weizenbaum dystansował się wobec swoich wcześniejszych badań, wskazując na zagrożenia społeczne wiążące się z rozwojem sztucznej inteligencji i podejmując problem odpowiedzialności w nauce. (M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: grudzień–styczeń dostęp­ne jest w nr 6 (30)/2019 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Alek­sander Wandtke (A.W.),  Anna Falana-Jafra (A.F‑J.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org, CCo

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy