Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #21

10–13 maja 1923 r. – we Lwowie odbył się pierwszy Polski Zjazd Filozoficzny zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Ogólny Komitet Zjazdowy tworzyli Witold Lutosławski, Jan Łukasiewicz, Witold Rubczyński, Michał Sobieski i Kazimierz Twardowski. Zagadnienia referowano na obradach plenarnych – wygłoszone referaty dotyczyły wolności woli – oraz na obradach sekcyjnych, które obejmowały sekcję łączoną logiki i historii filozofii oraz epistemologii i metafizyki, a także sekcje historii filozofii, logiki, metafizyki i epistemologii, psychologii i sekcję ogólną. W Zjeździe wzięło udział 123 uczestników, którzy zaprezentowali 51 referatów. 

Przemówienie inauguracyjne wygłosił Kazimierz Twardowski, a odczyt inauguracyjny – Władysław Witwicki. Pośród referentów znajdowali się między innymi: K. Ajdukiewicz, B. Bornstein, L. Chwistek, T. Czeżowski, B. Gawecki, R. Ingarden, T. Kotarbiński i W. Tatarkiewicz.

Zajazd zakończył się przyjęciem uchwał dotyczących propagowania kultury filozoficznej w społeczeństwie (chodziło m. in. o wzmożenie działalności przekładowej i wydawniczej oraz o zwiększenie ilości godzin filozofii w szkołach).

Materiały zjazdowe opublikowano w Księdze pamiątkowej Pierwszego Polskiego Zjazdu Filozoficznego (Lwów 1923), a część wygłoszonych referatów została opublikowana w czasopismach naukowych, między innymi w: Przeglądzie Filozoficznym, Przeglądzie Współczesnym i Ruchu Filozoficznym.

W 2015 roku odbył się jubileuszowy 10. Polski Zjazd Filozoficzny. Uczestniczyła w nim redakcja „Filozofuj!”.


Całe kalendarium za okres: maj–czerwiec dostępne jest w nr 2 (8) „Filozofuj!”, który można pobrać > tutaj.

Opracowali: Karolina Mierczak i Jacek Jarocki


Osoby, które chciałby pomóc przy tworzeniu kalendarium, zapraszamy do współpracy. Szczegóły są > tutaj.

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy