Historia filozofii nowożytnej Kalendarium Psychologia moralna

Filozofuj z kalendarium #210

Zima 1761 r. – Jean-Jacques Rousseau ciężko chorował, czekając na wciąż przesuwany termin druku jego dzieła z teorii wychowania (Emil, czyli o wychowaniu), które ostatecznie zostało wydane dopiero w kolejnym roku. Proponował w nim pedagogikę negatywną, promującą spontaniczny rozwój dziecka i chroniącą je możliwie najdłużej przed zgubnym – zdaniem filozofa – wpływem społeczeństwa. Kładąc nacisk na praktykę, zalecał edukację moralną w postaci doświadczania naturalnych konsekwencji swoich działań przez dziecko. Z Emila pochodzi też słynne Wyznanie wiary wikariusza sabaudzkiego, gdzie poddał krytyce religie objawione, co ściągnęło na niego potępienie. Książka została skazana na spalenie, znalazła się na indeksie ksiąg zakazanych, a sam Rousseau został zmuszony do ucieczki przed pościgiem władz aż do Szwajcarii. (M.R-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.),   Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy