Historia filozofii nowożytnej Kalendarium Psychologia moralna

Filozofuj z kalendarium #210

Zima 1761 r. – Jean-Jacques Rousseau ciężko chorował, czekając na wciąż przesuwany termin druku jego dzieła z teorii wychowania (Emil, czyli o wychowaniu), które ostatecznie zostało wydane dopiero w kolejnym roku. Proponował w nim pedagogikę negatywną, promującą spontaniczny rozwój dziecka i chroniącą je możliwie najdłużej przed zgubnym – zdaniem filozofa – wpływem społeczeństwa. Kładąc nacisk na praktykę, zalecał edukację moralną w postaci doświadczania naturalnych konsekwencji swoich działań przez dziecko. Z Emila pochodzi też słynne Wyznanie wiary wikariusza sabaudzkiego, gdzie poddał krytyce religie objawione, co ściągnęło na niego potępienie. Książka została skazana na spalenie, znalazła się na indeksie ksiąg zakazanych, a sam Rousseau został zmuszony do ucieczki przed pościgiem władz aż do Szwajcarii. (M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­da­rium za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.),   Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

 

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy