Etyka Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #213

Martin Buber
8 lutego 1878 r. – w Wiedniu przyszedł na świat Martin Buber, żydowski teolog, znawca chasydyzmu, pedagog i filozof z nurtu filozofii dialogu. Jego myśl skupiała się na antropologii filozoficznej. Pozostawał pod wpływem S. Kierkegaarda i L. Feuerbacha. Zajmowała go rzeczywistość spotkania – zarówno z drugim człowiekiem, jak i z Bogiem. Jego główne dzieła to Ja i Ty (1923) oraz Problem człowieka (1948). (M.R-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy