Etyka Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #213

Martin Buber
8 lutego 1878 r. – w Wiedniu przyszedł na świat Martin Buber, żydowski teolog, znawca chasydyzmu, pedagog i filozof z nurtu filozofii dialogu. Jego myśl skupiała się na antropologii filozoficznej. Pozostawał pod wpływem S. Kierkegaarda i L. Feuerbacha. Zajmowała go rzeczywistość spotkania – zarówno z drugim człowiekiem, jak i z Bogiem. Jego główne dzieła to Ja i Ty (1923) oraz Problem człowieka (1948). (M.R-S.)

Całe kalen­dar­i­um za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Anna Falana-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy