Etyka Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #213

Martin Buber
8 lutego 1878 r. – w Wiedniu przyszedł na świat Martin Buber, żydowski teolog, znawca chasydyzmu, pedagog i filozof z nurtu filozofii dialogu. Jego myśl skupiała się na antropologii filozoficznej. Pozostawał pod wpływem S. Kierkegaarda i L. Feuerbacha. Zajmowała go rzeczywistość spotkania – zarówno z drugim człowiekiem, jak i z Bogiem. Jego główne dzieła to Ja i Ty (1923) oraz Problem człowieka (1948). (M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Anna Falana-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy