Etyka Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #213

Martin Buber
8 lutego 1878 r. – w Wiedniu przyszedł na świat Martin Buber, żydowski teolog, znawca chasydyzmu, pedagog i filozof z nurtu filozofii dialogu. Jego myśl skupiała się na antropologii filozoficznej. Pozostawał pod wpływem S. Kierkegaarda i L. Feuerbacha. Zajmowała go rzeczywistość spotkania – zarówno z drugim człowiekiem, jak i z Bogiem. Jego główne dzieła to Ja i Ty (1923) oraz Problem człowieka (1948). (M.R-S.)

Całe kalendarium za okres: styczeń–luty dostępne jest w nr 1 (31)/2020 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Marta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Anna Falana-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wójcik (M.W.)

Ilustracja: wikipedia.org

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować