Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #214

22 lutego 1788 r. – w Gdańsku na świat przyszedł Arthur Schopenhauer, uznawany za przedstawiciela nurtu pesymistycznego w filozofii. Był synem zamożnego kupca Heinricha Florisa i literatki Johanny z domu Trosiener. Filozofię studiował najpierw w Getyndze, a następnie w Berlinie i Jenie. Inspirował się myślą Immanuela Kanta oraz filozofią wschodnią, zwłaszcza indyjską. W 1819 roku ukazało się jego najważniejsze dzieło – Świat jako wola i przedstawienie, w którym dowodził, iż nie jest możliwe poznanie istoty bytu ani na drodze rozumowej, ani empirycznej. W jego pesymistycznej filozofii świat pozbawiony jest jakiejkolwiek racjonalnej zasady, a kieruje nim ślepa wszechpotężna wola; ona jest też istotą rzeczywistości, kantowską „rzeczą samą w sobie”. Jego zdaniem człowiek doświadcza w sobie działania woli jako popędów, które są silniejsze niż intelekt i stanowią jednocześnie źródło cierpienia. Uwolnić się od niego można tylko przez rezygnację z „woli życia”, działania i poddanie się kontemplacji estetycznej. Zmarł we Frankfurcie nad Menem w 1860 roku, wiodąc życie odludka. Dziś jest jednym z ulubionych bohaterów twórców memów, którzy chętnie – i niekiedy przesadnie – odwołują się do Schopenhauerowskiego pesymizmu. (A.F.-J., M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Anna Falana-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Życie to sprawa chy­biona, dlat­ego postanow­iłem spędz­ić je na rozmyśla­niu.” A. Schopen­hauer

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy