Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #214

22 lutego 1788 r. – w Gdańsku na świat przyszedł Arthur Schopenhauer, uznawany za przedstawiciela nurtu pesymistycznego w filozofii. Był synem zamożnego kupca Heinricha Florisa i literatki Johanny z domu Trosiener. Filozofię studiował najpierw w Getyndze, a następnie w Berlinie i Jenie. Inspirował się myślą Immanuela Kanta oraz filozofią wschodnią, zwłaszcza indyjską. W 1819 roku ukazało się jego najważniejsze dzieło – Świat jako wola i przedstawienie, w którym dowodził, iż nie jest możliwe poznanie istoty bytu ani na drodze rozumowej, ani empirycznej. W jego pesymistycznej filozofii świat pozbawiony jest jakiejkolwiek racjonalnej zasady, a kieruje nim ślepa wszechpotężna wola; ona jest też istotą rzeczywistości, kantowską „rzeczą samą w sobie”. Jego zdaniem człowiek doświadcza w sobie działania woli jako popędów, które są silniejsze niż intelekt i stanowią jednocześnie źródło cierpienia. Uwolnić się od niego można tylko przez rezygnację z „woli życia”, działania i poddanie się kontemplacji estetycznej. Zmarł we Frankfurcie nad Menem w 1860 roku, wiodąc życie odludka. Dziś jest jednym z ulubionych bohaterów twórców memów, którzy chętnie – i niekiedy przesadnie – odwołują się do Schopenhauerowskiego pesymizmu. (A.F.-J., M.R-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Życie to spra­wa chy­bio­na, dla­te­go posta­no­wi­łem spę­dzić je na roz­my­śla­niu.” A. Schopenhauer

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy