Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #215

23 lutego 1072 r. – w Faenzie zmarł Piotr Damiani, teolog, Doktor Kościoła, święty. Był głównym przedstawicielem jedenastowiecznej opcji antydialektycznej, krytykującej próby wykorzystywania dialektyki do rozwiązywania kwestii teologicznych. Przekonywał przede wszystkim o niezbywalnej niewyrażalności w ludzkim języku sposobu istnienia Boga, np. Jego bezczasowości, która sprawia, że Bóg ma władzę nawet nad przeszłymi zdarzeniami, uważanymi za konieczne. (M.R-S.)

Całe kalen­da­rium za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy