Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #215

23 lutego 1072 r. – w Faenzie zmarł Piotr Damiani, teolog, Doktor Kościoła, święty. Był głównym przedstawicielem jedenastowiecznej opcji antydialektycznej, krytykującej próby wykorzystywania dialektyki do rozwiązywania kwestii teologicznych. Przekonywał przede wszystkim o niezbywalnej niewyrażalności w ludzkim języku sposobu istnienia Boga, np. Jego bezczasowości, która sprawia, że Bóg ma władzę nawet nad przeszłymi zdarzeniami, uważanymi za konieczne. (M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Anna Falana-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy