Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #216

24 lutego 1463 r. – w Mirandoli w północnych Włoszech urodził się jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Odrodzenia – Giovanni Pico della Mirandola. Był prawdziwym człowiekiem Renesansu – filozofem, teologiem, przyrodnikiem, poetą i poliglotą. Dzięki swej niebanalnej powierzchowności z łatwością zdobywał również serca dam. Za jego najważniejsze dzieło filozoficzne uznawana jest mowa O godności człowieka, traktowana przez wielu historyków jako ówczesny manifest humanizmu. Mirandola twierdził, że droga człowieka do ideału obejmuje trzy etapy: oświecenie (możliwe do osiągnięcie dzięki filozofii i dialektyce), doskonałość (możliwą do osiągnięcia na drodze teologii) oraz oczyszczenie (dostępne dla istoty ludzkiej dzięki etyce). Głosił też popularną w starożytności i średniowieczu wizję człowieka jako mikrokosmosu, zgodnie z którą struktura człowieka stanowi odzwierciedlenie struktury kosmosu. Myśliciel zmarł w wieku zaledwie 31 lat. Został otruty arszenikiem na polecenie swego nieprzyjaciela i zaciekłego krytyka – władcy Florencji Piotra II Medyceusza, zwanego również Piotrem Nieszczęśliwym. (A.F.-J., M.R-S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Anna Falana-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Człowiek nie ma god­noś­ci, stracił ją po/w grzechu pier­worod­nym i jakieś 2 tysiące lat temu zabi­ja­jąc Człowieka — Boga, Jezusa Chrys­tusa.
    Vide ST/NT Bib­lia, KKK, Bre­viar­i­um Fidei, nau­ka Ojców Koś­cioła Wschodu i Zachodu, 2 tysiące lat chrześ­ci­jańst­wa, Trady­cji, Wiary, Pobożnoś­ci, Zasad etc.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy