Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #217

27 lutego 1944 r. – urodził się angielski filozof i znawca konserwatyzmu Roger Scruton. Jest on absolwentem Jesus College Uniwersytetu w Cambridge. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z estetyką, historią idei, filozofią polityki oraz etyką. Scruton w swoich pracach udowadnia wyższość tradycjonalizmu, chrześcijańskich wartości oraz tzw. prawa niepisanego nad lewicowymi ideologiami, rewolucyjnymi zmianami społecznymi i zjawiskiem globalizacji. Autor takich prac jak: Co znaczy konserwatyzm? (2002), Pożądanie: filozofia moralna życia erotycznego (2009), Zielona filozofia. Jak poważnie myśleć o naszej planecie (2017), Głupcy, oszuści i podżegacze. Myśliciele nowej lewicy (2018). (M.W.)

Całe kalen­da­rium za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (31)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.), Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy