Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #221

27 kwietnia 1938 r. – we Fryburgu Bryzgowijskim zmarł Edmund Husserl, jeden z najwybitniejszych filozofów niemieckich, twórca fenomenologii. Kształcił się w Berlinie i w Wiedniu, następnie pracował naukowo w Getyndze. Twierdził, że poznanie możliwe jest jedynie na drodze tak zwanej redukcji fenomenologicznej (epoché), w ramach której dochodzi do zawieszenia wszelkich sądów o świecie. Skutkuje ona zwrotem w stronę świadomości, która zawsze jest intencjonalna, a więc na coś ukierunkowana. Filozofia Husserla wywarła wpływ na wielu późniejszych myślicieli, a pod jego okiem filozoficzne szlify zdobywali między innymi Martin Heidegger oraz Edyta Stein. Jego główne dzieła to m.in.: Badania logiczne, Idea fenomenologii, Filozofia jako ścisła nauka, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofiiem, Medytacje kartezjańskie. (A.F.-J.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­da­rium za okres: marzec–kwiecień dostęp­ne jest w nr 2 (32)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Anna Fala­na-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wój­cik (M.W.), Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak (A.M.-T.)

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Ten Hus­serl, feno­me­no­lo­gia, pozna­nie… Dzie­le­nie wło­sa na czwo­ro, uciecz­ka ad abs­trac­tum?! W kosmos?!
    =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy