Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #225

Czerwiec 1908 r. – José Ortega y Gasset został mianowany profesorem etyki, logiki i psychologii w Wyższej Szkole Nauczycielskiej (Escuela Superior del Magisterio). Filozofia Ortegi y Gasseta skupia się na indywidualnym życiu jednostki, które określał on jako fundamentalną rzeczywistość. W swojej głośnej książce pt. Bunt mas Ortega y Gasset krytykuje rozpowszechniającą się przeciętność oraz proponuje oddanie przywództwa w ręce jednostek wybitnych i intelektualnie niezależnych. (A.M-T.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 3 (33)/2020 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Alek­san­dra Milo­radović-Tabak

Ilus­trac­ja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Oprócz niego, w jed­nym ciągu ideowym/tematycznym trze­ba koniecznie sięgnąć po O. Spen­glera, E. Cio­rana, SI Witkiewicza, T. Różewicza… wcześniej oczy­wiś­cie Arys­tote­les, Sokrates…

  • Cha! Wiel­ki! Wiz­jon­er! Anal­i­tyk! Osobowość! Co za umysł i bystry ogląd rzeczywistości/wieku/przemian… Oczy­wiś­cie jego wspani­ałe dzieło “Bunt mas”! Konserwatyzm/tradycjonalizm/mądrość!
    Achtung socyalizm/demoracja/ochlokracja!
    RIP

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy