Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #227

22 czerwca 1936 r. – zginął tragicznie Moritz Schlick, filozof, matematyk i fizyk; został zamordowany przez byłego studenta na schodach uniwersytetu w Wiedniu. Schlick był przedstawicielem empiryzmu logicznego, inaczej zwanego logicznym pozytywizmem; sformułował jedno z jego haseł: postulat empirycznej sprawdzalności poznania naukowego. W 1922 r. założył Koło Wiedeńskie, seminarium skupiające wybitnych naukowców głoszących program walki z metafizyką i ograniczenia celów filozofii do analizy języka nauki. (M.R.S.)

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 3 (33)/2020 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Całe kalen­dar­i­um możesz prze­jrzeć tutaj.

Opra­cow­anie: Alek­san­dra Milo­radović-Tabak (A.M.-T), Mar­ta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.)

Ilus­trac­ja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy