Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #229

6 maja 1862 r. – w Concord (stan Massachusetts) zmarł Henry David Thoreau, amerykański filozof moralista i pisarz, przedstawiciel transcendentalizmu, piewca indywidualizmu i głosiciel zasady obywatelskiego nieposłuszeństwa. Jego najsłynniejsza praca, kontemplacyjne eseje Walden, czyli życie w lesie (1854), powstała w czasie dwóch lat mieszkania w odosobnieniu nad jeziorem Walden w samodzielnie wybudowanym domu, gdzie zapewniał sobie byt wyłącznie pracą własnych rąk. Chciał tym sposobem sprawdzić, co tak naprawdę jest człowiekowi niezbędne do życia. (M.R.S.)

Całe kalen­da­rium za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 3 (33)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak (A.M.-T), Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.)

Ilu­stra­cja: Patry­cja Waleszczyk

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy