Historia filozofii nowożytnej Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #232

21 maja 1639 r. – zmarł w Paryżu Tomasz Campanella, włoski filozof, dominikanin, wielokrotnie oskarżany o herezję i więziony. Znany z książki Miasto Słońca, w której nakreślił wizję idealnego ustroju państwowego. Nawiązujące do Państwa Platona dzieło prezentuje projekt społeczeństwa bezklasowego, bez własności prywatnej. Rządzić mieliby w nim mędrcy, ale najważniejsze sprawy rozstrzygałoby zgromadzenie ludowe. (M.R.S.)

Całe kalen­da­rium za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 3 (33)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak (A.M.-T), Mar­ta Rat­kie­wicz-Siłuch (M.R‑S.)

Ilu­stra­cja: Patry­cja Waleszczyk

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy