Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #243

wrzesień 1888 r. – Fryderyk Nietzsche ukończył Antychrysta, jednak ze względu na kontrowersyjną treść książka opublikowana została dopiero w 1895 r. Nietzsche zawarł w niej głośną krytykę chrześcijaństwa, w szczególności ,,moralności niewolnika”, którą według niego propaguje ta religia. Wyniesienie litości do rangi cnoty określa Nietzsche jako praktykę nihilizmu, drogę do nicości, krytykując tym samym moralność skupiającą się na słabości, przeciwstawiającą się sile życia. W kilku miejscach książki znajdują się porównania chrześcijaństwa z wizją człowieka oraz świata w buddyzmie i islamie, których systemy wartości określa Nietzsche jako bardziej realistyczne i dostojne.

Całe kalen­da­rium za okres: wrzesień–październik dostęp­ne jest w nr 5 (35)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak (A.M.-T)

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy