Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #244

6 września 1729 r. – w Dessau urodził się Mojżesz Mendelssohn, filozof, teolog, tłumacz i krytyk literacki. Znany przede wszystkim z prac, w których dowodził nieśmiertelności duszy i istnienia Boga. W 1763 r. jego esej O ewidencji prawd metafizycznych zdobył pierwszą nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Pruską Akademię Nauk dotyczącym kwestii, czy prawdy metafizyczne mogą być dowodzone na ten sam sposób, co prawdy matematyczne. W tym samym konkursie brał udział Immanuel Kant, a jego esej znalazł się na drugim miejscu.

Całe kalen­da­rium za okres: wrzesień–październik dostęp­ne jest w nr 5 (35)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak (A.M.-T)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy