Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #275

27 kwietnia 1938 r. – w niemieckim Fryburgu zmarł Edmund Husserl, powszechnie uznawany dziś za „ojca” fenomenologii. Był uczniem Franza Brentano, a później nauczycielem m.in. Edyty Stein (która napisała pod jego kierunkiem rozprawę doktorską) i Martina Heideggera. Badał świadomość ludzką, pojmując ją jako intencjonalną – zawsze nakierowaną ku czemuś. Zajmował się także semantyką logiczną. Był autorem wielu ważnych dzieł filozoficznych, w tym Badań logicznych, Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii oraz Medytacji kartezjańskich. (A. F.-J.)

Całe kalendarium za okres: marzec–kwiecień dostępne jest w nr 2 (38)/2021 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie:  Aleksandra Miloradović-Tabak (A.M.-T.), Anna Falana-Jafra (A.F.-J.)

Ilustracja: Patrycja Waleszczak

Najnowszy numer można nabyć od 4 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy