Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #277

25 maja 1921 r. – w Berezowicy Małej na Podolu na świat przyszedł Mieczysław Albert Krąpiec, filozof, teolog, a także wybitny pedagog; dominikanin. Od 1951 r. związany był z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, na którym prowadził wykłady z metafizyki. Był twórcą Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, która w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanowiła istotny, wolny od ideologii komunistycznej ośrodek myśli filozoficznej. Krąpiec jest autorem spójnego realistycznego systemu filozoficznego. Zwieńczeniem jego pracy naukowej był merytoryczny nadzór nad powstawaniem Powszechnej encyklopedii filozofii. Zmarł 8 maja 2008 r. w Lublinie. (A.F.-J.)

Całe kalen­da­rium za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 3 (39)/2021 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie:  Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak (A.M.-T. – A.), Anna Fala­na-Jafra (A.F.-J.)

Gra­fi­ka na pod­sta­wie: Wiki­me­dia Com­mons, CC BY-SA 3.0

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy