Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #446

28 lipca 1874 r. – we Wrocławiu (ówczesnym niemieckim Breslau) przyszedł na świat Ernst Cassirer, przedstawiciel neokantowskiej szkoły marburskiej. Odegrał on istotną rolę mediatora pomiędzy filozofią analityczną a kontynentalną, skupiając się w swojej pracy na obu nurtach. Znany jest przede wszystkim ze swojego dzieła Filozofia form symbolicznych, w którym sformułował zasady tzw. symbolizmu (koncepcji ujmującej kulturę jako symboliczny wytwór ducha ludzkiego), opisujące formy myślenia, przy pomocy których człowiek konceptualizuje rzeczywistość. Zgodnie z teorią Cassirera wszelkie zjawiska kulturowe ufundowane są na apriorycznej organizacji doświadczenia. [A.M.-T.]

Całe kalendarium za okres: lipiec–sierpień dostępne jest w nr 4 (40)/2021 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Anna Falana-Jafra (A.F.-J.), Dominik Niedźwiecki (D.N.), Aleksandra Miloradowić-Tabak (A.M.-T.), Adriana Mickiewicz (A.M), Jakub Świątek (J.Ś.)

Ilustracja: Patrycja Waleszczyk

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy