Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #291

15–16 września 1929 r. – w Pradze odbyła się pierwsza konferencja poświęcona epistemologii nauk ścisłych, zorganizowana przez Towarzystwo Ernsta Macha oraz Towarzystwo Filozofii Empirycznej z Berlina, połączona z Piątym Kongresem Niemieckich Fizyków i Matematyków. Wtedy to opublikowana została Naukowa koncepcja świata. Koło Wiedeńskie – filozoficzny manifest podpisany przez Rudolfa Carnapa, Hansa Hahna i Otto Neuratha, dedykowany Moritzowi Schlickowi. Program Koła postulował walkę z metafizyką, empiryzm, fizykalizm i jedność nauki oraz ograniczenie filozofii do analizy języka nauki.

Całe kalen­da­rium za okres: wrzesień–październik dostęp­ne jest w nr 5 (35)/2020 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Całe kalen­da­rium możesz przej­rzeć tutaj.

Opra­co­wa­nie: Alek­san­dra Milo­ra­do­vić-Tabak (A.M.-T)

Ilu­stra­cja: wikipedia.org

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy