Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #303

10 grudnia 1198 r. – zmarł Ibn Ruszd, znany jako Awerroes, komentator Arystotelesa. Za jego sprawą nauka Stagiryty dotarła do łacińskich uczonych „oczyszczona” z wpływów neoplatonizmu. Awerroes znany jest także z tzw. doktryny podwójnej prawdy, według której filozofia i nauka mają inne metody i przedmiot poznania niż teologia, zatem wszelkie sprzeczności pojawiające się pomiędzy tymi dziedzinami uważać należy za pozorne. Idea ta opiera się na hierarchicznej koncepcji poznania, za pomocą której Awerroes próbował pogodzić porządek wiary i rozumu. Wiedza według niego powinna być dostosowana do intelektualnego poziomu odbiorcy. Stąd też język symboliczny i wyszukana retoryka są odpowiednie dla niewykształconych mas, filozofów zaś zadowolić może jedynie dowód oraz racjonalna argumentacja. Znana jest ponadto jego teza o jedności intelektu, który miałby być substancją wieczną i ponad­indywidualną. (A.M.-T.)

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Anna Falana-Jafra (A.F‑J.), Maciej Wójcik (M.W.), Aleksandra Miloradović-Tabak (A.M.-T.)

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy