Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #31

15 lipca 1930 r. – w El Biar (Algieria) urodził się Jacques Derrida – francuski filozof, zaliczany do grona najwybitniejszych oraz najbardziej kontrowersyjnych myślicieli współczesnych. Twórca koncepcji dekonstrukcji. Wyróżnił trzy jej główne konteksty: antymetafizyczny, etyczny i literacki. Dekonstrukcja antymetafizyczna jest stanowiskiem opozycyjnym do panującej w filozofii zachodniej od czasów Platona metafizyki obecności, czyli filozofii podporządkowanej ontologii. Kontekst etyczny, czyli filozofia zdarzenia, stara się opisywać to, co się wydarza po odrzuceniu kategorii konstytuujących jednostkowość danego zdarzenia. Wymiar literacki splata się z antymetafizycznym, gdyż, zdaniem Derridy, literatura nie ma stałej istoty, a literac­kość dowolnego tekstu zależy jedynie od kontekstu, w jakim zostanie umieszczony.

Całe kalendarium za okres: lipiec–sierpień dostępne jest w nr 3 (9) „Filozofuj!”, który można pobrać > tutaj.

Opracowali: Karolina Mierczak i Joanna Luc


Osoby, które chciałby pomóc przy tworzeniu kalendarium, zapraszamy do współpracy. Szczegóły są > tutaj.

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy