Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #325

18 stycznia 1689 r. – urodził się Monteskiusz, a właściwie Charles Louis de Secondat – francuski filozof, pisarz i prawnik. Uważa się go za jednego z najważniejszych filozofów polityki w historii; większość swoich koncepcji zawarł dziele pt. O duchu praw. Wymienia tam podstawowy warunek systemu prawnego, który sprzyja pomyślności państwa i obywateli: zgodność prawa stanowionego z prawem naturalnym i duchem narodu, który przejawia się w kulturze i obyczajowości danego społeczeństwa, natomiast główną zasadą prawa naturalnego ma być wolność polityczna. Gwarancją realizacji tejże wolności miała być koncepcja trójpodziału władzy, która stała się podstawą systemów prawnych nowoczesnych państw. (R.W.)

Całe kalendarium za okres: styczeń–luty dostępne jest w nr 1 (43)/2022 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

Opracowanie: Anna Falana-Jafra (A.F.J.), Aleksandra Miloradović-Tabak (A.M.T.), Marta Ratkiewicz-Siłuch (M.R‑S.), Rafał Wąż (R.W.)

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy