Kalendarium

Filozofuj z Kalendarium #378

3 sierpnia 1773 – zmarł Stanisław Konarski, polski pedagog i reformator szkolnictwa, filozof, pisarz, poeta i dramaturg. Jeden z prekursorów polskiego oświecenia, założyciel uczelni Collegium Nobilium. Pochodził z rodziny szlacheckiej, po wstąpieniu do zakonu pijarów zajmował się nauczaniem poezji, katechezy i retoryki, także we Włoszech. Podczas podróży po Europie i zagranicznych studiów kształcił się w ideach oświeceniowych, zajmował się m.in. koncepcjami Johna Locke’a. Proponował liczne reformy ustrojowe i edukacyjne; został odznaczony wydanym na jego cześć przez króla Stanisława Poniatowskiego medalem „Sapere auso”. Filozoficznie interesowały go między innymi zagadnienia: moralnego wpływu rzetelnej edukacji na człowieka, równości, sprawiedliwości, przyjaźni, etycznego wymiaru życia zgodnego z zasadami duchowości chrześcijańskiej. Autor m.in. reformatorskiego traktatu „O skutecznym rad sposobie” i „Mowy o kształtowaniu człowieka uczciwego i prawego obywatela”.

Całe kalendarium możesz przejrzeć tutaj.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy