Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #6

11 stycznia 1907 r. – na świat przyszedł jeden z najbardziej znanych żydowskich teologów i filozofów Abraham Joshua Heschel. Urodzony w Warszawie myśliciel miał znaczący wpływ na kształtowanie się stosunku Kościoła katolickiego do religii judaistycznej. Popierał on również dokonania Martina Luthera Kinga, którego prywatnie był przyjacielem. Do jego najważniejszych dzieł należą: Człowiek nie jest sam (1951), Bóg szukający człowieka (1955), Szabat (1951) i Prorocy (1962).

Zapisz się do naszego newslettera

Całe kalen­dar­i­um za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 6 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na pobrać > tutaj.


Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy tworze­niu kalen­dar­i­um, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły są > tutaj.

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy