Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #65

Sierpień 1923 r. – Roman Ingarden, polski filozof i estetyk, uczeń E. Husserla, jeden z głównych przedstawicieli fenomenologii, autor trzytomowego dzieła Spór o istnienie świata, przesłał Kazimierzowi Twardowskiemu do zatwierdzenia rękopis swojej pracy habilitacyjnej (O pytaniach egzystencjalnych). Jak informował później Twardowskiego, przepisywał ją popołudniami w sekretariacie szkoły, w której pracował.

Całe kalen­da­rium za okres: lipiec–sierpień dostęp­ne jest w nr 3 (15) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Karo­li­na Mier­czak, Joan­na Luc, Mar­ta Ratkiewicz

Źró­dło fot.: pl.wikipedia.org, CC0

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy