Historia filozofii nowożytnej Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #405

28 października 1704 r. – w Oates zmarł John Locke, czołowy przedstawiciel nowożytnego empiryzmu genetycznego (poglądu, wedle którego wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia). Jego zdaniem umysł ludzki jest „niezapisaną kartą” (tabula rasa), którą napełnia treścią jedynie doświadczenie zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne (emocji, przeżyć, myśli).

Całe kalendarium za okres: wrzesień–październik dostępne jest w nr 4 (16) / 2017 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj

Opracowanie: Karolina Mierczak, Paweł Pijas

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować