Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #84

4 listopada 1995 r. – w Paryżu przytłoczony bólem i niemocą Gilles Deleuze popełnia samobójstwo. Poststrukturalista, krytyk materializmu dialektycznego i psychoanalizy. Utożsamiany z filozofią różnicy i uważany za postmodernistę (jakkolwiek dystansował się od tego nurtu). Jego dorobek tworzą dwie grupy dzieł: monograficzne interpretacje filozofów (m.in. Spinozy, Kanta, Nietzschego, Foucaulta) i artystów (Pousta, Kafki, Bacona) oraz filozoficzne prace przekrojowe zorganizowane wokół pojęć (np. różnicy, sensu, zdarzenia). W dziele wydanym wspólnie z Félixem Guattarim Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie pojawiają się kluczowe dla filozofii Deleuze’a pojęcia, takie jak nomadyzm, nomadyczna maszyna wojenna, plateau i kłącze. Postulował odnowę filozofii, będącej dlań przede wszystkim sztuką tworzenia pojęć.

Całe kalendarium za okres: listopad–grudzień dostępne jest w nr 5 (17) / 2017 „Filozofuj!”, który można zamówić > tutaj.

Opracowanie: Karolina Mierczak i Mira Zyśko

Najnowszy numer można nabyć od 3 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować