Filozofia współczesna Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #95

Styczeń 1963 r. – Jean Paul Sartre, francuski filozof i pisarz, zaczął redagować swoją autobiografię pt. Słowa, która ukazała się drukiem dokładnie rok później. Autobiografia Sartre’a jest szeroko porównywana z Wyznaniami Jeana-Jacquesa Rousseau. Słowa uznawane są za jedno z arcydzieł samooceny – autor opisuje swoje lata dzieciństwa i młodości zarówno z wielką wnikliwością, jak i surowością, przekonująco analizuje kształtowanie swojej młodej osobowości. Bezlitośnie ukazuje fałsz i obłudę, dostrzeganą przez pryzmat własnych doświadczeń. Nie tylko opisuje proces kształtowania cech charakteru, lecz ukazuje także swoje pierwsze próby literackie i zachwyty czytelnicze. Za to dzieło została mu przyznana w 1964 r. literacka Nagroda Nobla, lecz odmówił jej przyjęcia, bo uważał, że mogłoby to być odczytane jako aprobata dla burżuazyjnych wartości, którymi – jako zagorzały zwolennik marksizmu – gardził.

Całe kalen­da­rium za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 6 (18) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Karo­li­na Mierczak

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • JPS — dobry pisarz (lep­szy niż A. Camus!), kolej­ny komunista/materialista/racjonalista/ateista, prze­cięt­ny “filo­zof” i upa­dły jak to Francuz…
    God­ny sła­wy i chwa­ły, czy pogar­dy i litości?!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy